FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

पूर्णप्रसाद धिताल

अध्यक्ष

purnadhital1969@gmail.com 9858320570

सितली रोकाया

उपाध्यक्ष

9867062334

हरिनन्द आचार्य

वडा अध्यक्ष

9868359891

तिर्थ वड

वडा अध्यक्ष

9848307671

सुरथ बहादुर रावत

वडा अध्यक्ष

9866177625

रन्जित बुढा

वडा अध्यक्ष

9864359245

कृष्ण बहादुर रोकाया

वडा अध्यक्ष

9749968212

लाल बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

9858320303

राजपुरा दमाई

कार्यपालिका दलित महिला सदस्य

रुपकेउडा विष्ट

कार्यपालिका महिला सदस्य

9742959017

दन्ता कामी

कार्यपालिका दलित महिला सदस्य

9866718167

मागी वड

कार्यपालिका दलित महिला सदस्य

9864723224

हरिचन्द्र सार्की

कार्यपालिका दलित सदस्य

9865019110

मोती दमाई

कार्यपालिका दलित सदस्य

9845310681

विशेश्वर खत्री

वडा सदस्य

9846002744

राज बहादुर शाही

वडा सदस्य

9849356231

खिमालक्ष्मी काफ्ले

वडा महिला सदस्य

9866209212

पन्न प्रसाद शर्मा

वडा सदस्य

9868079299

विष्णु कुमार तिवारी

वडा सदस्य

9864441098

स्वामी प्रसाद उपाध्याय

वडा सदस्य

9847725433

हरि बहादुर बुढा

वडा सदस्य

9866782757

लक्ष्मीकन्या धिताल

वडा महिला सदस्य

9847962542

बेला सार्की

वडा दलित महिला सदस्य

9745511610

विन्स बुढा

वडा सदस्य

9869659850

गोरे रोकाया

वडा सदस्य

9864745172

गोविन्दा बुढा

वडा महिला सदस्य

9866177593

हंश बहादुर बुढा

वडा सदस्य

9868296642

पाल्ति रावल

वडा सदस्य

9744384089

ललिता बुढा

वडा महिला सदस्य

9840868836

कलसा परियार

वडा दलित महिला सदस्य

9847917264

राम बहादुर रोकाया

वडा सदस्य

9845436337

जयलाल रावत

वडा सदस्य

9742269728

बसम बुढा

वडा महिला सदस्य

9860456185

शान्ती नेपाली

वडा दलित महिला सदस्य

9748348224