FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयकाे लेखापरीक्षणकाे आश्यकपत्र पेश गर्ने सम्बन्धित सुचना

शोक वक्तव्य र शोक विदा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

उद्यमविकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना प्रकाशित सम्बन्धमा