FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राविधिक शाखा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिका काे नियम अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन, वडा कार्यालयकाे सिपफारिस , नागरिकताकाे प्रतिलिपी , जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपी, चारकिल्ला खुलेकाे कागजात, मालपाेत वा एककृत सम्पति कर तिरकाे निस्सा,जग्गाकाे ब्लु प्रिन्ट नक्सा र टेस नक्सा , घरकाे प्रस्तावित नक्सा,घरकाे प्राविधिक सुपरिवेक्षककाे शै.याे र इ का दर्ता प्रमाण पत्र

प्रक्रिया: 

कागजात सहित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष निवेदन र प्राविधिक जाँचपास पछि सेवा प्रदान गरिने