FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिने प्रकिया के हाे ?

१) निवेदन दर्ता गर्ने   २) ताेक लगाउने   ३) सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।